osmino

Esma-ül Hüsna

Esma-ül Hüsna
(230 total ratings on Google Play)
Ada Corporation / Books
Downloads: 50.0k
(230 total ratings on Google Play)

Description

Esmaül Hüsna. Muhyiddin Ibn Arabi''ye göre insan ve genel olarak kâinat ilâhî isimlerin bilinmesi ve tecelli etmesine vesile olmuştur. Kulun, çeşitli halleri ilâhî isimlerin farklı tecellileriyle bağlantılıdır. Bir insanın Hakkı müşâhede ve tanıması hangi ilâhî isimle gerçekleşirse, Hak kendisine o isimle tecelli eder ve o ismin kulu diye nitelenir ve örneğin Abdullah, Abdurrahman, Abdürrahîm vb. denilir. Aynı şey diğer isimlerde de geçerlidir. Allah böyle görülmezse, kişi ya oluşu görmekle hakikatten veya yaratılanları görmekle Haktan perdelenmiş veya hakikatin içinde oluştan veya Hakta halktan habersiz kalmıştır. Bir şahıs halkı bilmediği ölçüde Haktan uzaklaşır, çünkü yaratılan ve rızıklanandan habersiz iken Allah’ın yaratan ve rızık veren olduğunu bilmez. Şu halde rızıklanan ve yaratılan bir şeyi gördüğünde er Rezzak ve el- Halık’ı müşahede etmeyen, oluş nedeniyle hakikatten perdelenmiş kimsedir. Bu kimse Allah’ı göremez, O’nu göremeyen ise gerçek mârifeti yitirmiştir, çünkü o el- Halık, er Razık, en- Nâfi gibi isimleri müşahede etmemiştir.

Uygulama Kaynak Kodu (GPL Lisanslı): https://github.com/osmunalan/EsmaulHusna

More from category

Keypad Lock Screen
G8
DOWNLOAD
Kyodai Game
divmob
DOWNLOAD
Календарь праздников KZ 2014
Dmitry Tulupov
DOWNLOAD
Crack my phone
AppBasic
DOWNLOAD
Отечественная история
Metamorphoze
DOWNLOAD
Fruit Fantasy
gameone
DOWNLOAD
Л.Н.Толстой "Война и Мир"
Katrin-ebook
DOWNLOAD
Разговорник 3 в 1 free
GYDALA
DOWNLOAD
My Files - SD Card Manager
VIJAYAKUMAR M
DOWNLOAD
Увеличение груди
Happy Dragon
DOWNLOAD
IP Tools
Quirijn Groot Bluemink
DOWNLOAD
Православная Евангелия буклеты
The Grace of Lord Publisher
DOWNLOAD