osmino

Từ Điển Anh việt,Việt Anh

Từ Điển Anh việt,Việt Anh
(2500 total ratings on Google Play)
app.feee / Books
Downloads: 100k
(2500 total ratings on Google Play)

Description

Từ điển Anh-Việt và Việt-Anht, có hơn 100.000 từ tiếng anh và hơn 40.000 từ tiếng việt sử dụng hoàn toàn offline
Version 2.0
- Thêm phiên âm cho từng từ
- Cho phép xem lại lịch sử tra cứu
Version 1.0
- Tìm kiếm và bộ lọc từ hay cụm từ với các từ khóa trong từ điển
- Tìm kiếm bằng giọng nói
- Thêm những từ yêu thích của bạn
tag
từ điển anh việt ,việt anh
tu dien anh viet,viet anh
từ điển offline

More from category

Град обреченный
ABookCollection
DOWNLOAD
В дальнем затоне (Рассказ)
Nise Mobile
DOWNLOAD
Pop Star Android
DinhLangGames
DOWNLOAD
Толкование карт Таро
Magpie73
DOWNLOAD
БУЗУРГОНИ ТОЧИК
AFKOR
DOWNLOAD
TicketOne.it
TicketOne S.p.A.
DOWNLOAD
WhatsSpy - Last seen Spy
HikTek
DOWNLOAD
Speed Dial classic
hanwei59
DOWNLOAD
Unzip Tool
lichy
DOWNLOAD
Лесков Н. Рассказы
pibaapk
DOWNLOAD
Optical illusions of the brain
mikdroid
DOWNLOAD
Гавриилиада - А.С. Пушкин
AndroidBook
DOWNLOAD