osmino

Karaoke Vietnam

Karaoke Vietnam
(14.197k total ratings on Google Play)
Võ Duy Tuấn / Entertainment
Downloads: 1.0M
(14.197k total ratings on Google Play)

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 52 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

More from category

SmartNews - Trending Stories
SmartNews, Inc.
DOWNLOAD
ModFace
edrodolfo
DOWNLOAD
AppsBox
basarafire
DOWNLOAD
Tractor Pull
Antithesis Design
DOWNLOAD
Quran Kareem
Best Web Mobile
DOWNLOAD
Sun Rise Free Live Wallpaper
Teragon
DOWNLOAD
Virtual Families Lite
Last Day of Work, LLC
DOWNLOAD
MEO Music
PT Comunicações
DOWNLOAD
GeoCompass
Anagog
DOWNLOAD
SAS Survival Guide - Lite
Trellisys.net
DOWNLOAD
Knife King2-Shoot Boss 3D
Chi-Chi Games
DOWNLOAD
Arabic Bible
F. Wilson
DOWNLOAD