osmino

Karaoke Vietnam

Karaoke Vietnam
(14.197k total ratings on Google Play)
Võ Duy Tuấn / Entertainment
Downloads: 1.0M
(14.197k total ratings on Google Play)

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 52 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

More from category

HappyChocolate LW Trial
Rooty Pict
DOWNLOAD
English Thai Dictionary
Dreamob
DOWNLOAD
Imagenes Chulas
HappinessApps
DOWNLOAD
ふなっしーキャッチ Funassyi Catch
ごんたも
DOWNLOAD
Brownie Maker – Chocolate Love
Play Ink Studio
DOWNLOAD
Finger Fighting Lite
Art and Mobile Entertainment
DOWNLOAD
Delicious - Emily''s True Love
GameHouse
DOWNLOAD
Dog Encyclopedia: Breeds+Facts
Apps4Everyone
DOWNLOAD
3D Lighter GO Locker Theme
DROID IPHONE GO LOCKER EX THEMES
DOWNLOAD
Dress up games and shopping
bitTales Games
DOWNLOAD
El Preguntón Trivia
droidnfun.com
DOWNLOAD
Bubble Pet
Koto Media
DOWNLOAD