osmino

Karaoke Vietnam

Karaoke Vietnam
(14.197k total ratings on Google Play)
Võ Duy Tuấn / Entertainment
Downloads: 1.0M
(14.197k total ratings on Google Play)

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 52 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

More from category

Sid''s Cool Pool Game
Sid Nelson
DOWNLOAD
BattleSea
Teleca Poland
DOWNLOAD
AirBubble
Bubblesoft
DOWNLOAD
PressZombie
(株)面白革命capsule+
DOWNLOAD
Ice Smoothies Maker 2
ICAW (I Can And Will)
DOWNLOAD
Cargo Truck - Delivery Driver
VascoGames
DOWNLOAD
Train Tracks Lite
Poppy Games
DOWNLOAD
The best Humour quotes
LovePoint
DOWNLOAD
Charge Easily
Saudi Smart Dev
DOWNLOAD
Balot - بلوت
Abdulhadi Abduldaim
DOWNLOAD
10k Day Calculator
CHU
DOWNLOAD
Whats The Word: 4 pics 1 word
Emerging Games
DOWNLOAD