osmino

Karaoke Vietnam

Karaoke Vietnam
(14.197k total ratings on Google Play)
Võ Duy Tuấn / Entertainment
Downloads: 1.0M
(14.197k total ratings on Google Play)

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 52 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

More from category

Weather forecast widget
Francois DESLANDES
DOWNLOAD
Heart FM Radio App
Global Radio
DOWNLOAD
Orchids In Water
Vasu Thammaiah
DOWNLOAD
Zeyarat زيارات
Qal3awy BH
DOWNLOAD
Dancehall Sound Effects
Laughpicz.com
DOWNLOAD
Hairstyles & Fashion for Girls
Kaufcom Games Apps Widgets
DOWNLOAD
Where is my phone
Eda''s Coloring Games
DOWNLOAD
Twins free Magic Locker Theme
icemark
DOWNLOAD
Piano Class Free
INFOLIFE GAMES
DOWNLOAD
JVC Smart Music Control
JVCKENWOOD Corporation
DOWNLOAD
Words
Magma Mobile
DOWNLOAD
AccuTrack WABC NY AccuWeather
ABC Digital
DOWNLOAD