osmino

Karaoke Vietnam

Karaoke Vietnam
(14k total ratings on Google Play)
Võ Duy Tuấn / Entertainment
Downloads: 1.0M
(14k total ratings on Google Play)

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 52 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

More from category

Fairy Live Wallpaper
Live Wallpaper Free
DOWNLOAD
Daily Bible Reading & Devotion
Chi Mobile Inc.
DOWNLOAD
GO SMS Pro simple dark theme
GO Dev Team
DOWNLOAD
Virtual Super Lighter
xcsiexchange
DOWNLOAD
Waxing Eyebrows
Girls Games Only
DOWNLOAD
Diet Manager, Weight Manager
JMotionSoft
DOWNLOAD
Minarch for Zooper Widget
spncrmoo
DOWNLOAD
Little Chick Cheep Spanish HD
SunApp
DOWNLOAD
Twidere for Twitter
mariotaku
DOWNLOAD
Application Folder
JH Jeong
DOWNLOAD
Xmodgames
xmodgames
DOWNLOAD
Ovulation calculator
EONSOFT
DOWNLOAD