osmino

Karaoke Vietnam

Karaoke Vietnam
(14.197k total ratings on Google Play)
Võ Duy Tuấn / Entertainment
Downloads: 1.0M
(14.197k total ratings on Google Play)

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 52 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

More from category

The World''s Ultimate Brain
Ivan Kulic
DOWNLOAD
Airplane Mode Widget
Jason Hull
DOWNLOAD
I''M IN
23g.nl
DOWNLOAD
Alarm clock
Caynax
DOWNLOAD
FGG Christmas Wallpaper Lite
FGoodGames
DOWNLOAD
Princess Beauty Secrets
bweb media
DOWNLOAD
Sight Words Reading Games Lite
CFC s.r.o.
DOWNLOAD
Sanamluang
Crie Co., Ltd.
DOWNLOAD
Signalisation code de la route
oizlabs
DOWNLOAD
Puzzle Sudoku
nosun10005
DOWNLOAD
arcMedia Lite
arcMedia
DOWNLOAD
LiveCube 3D Wallpaper
jdroidev
DOWNLOAD