osmino

Từ Điển Anh Việt - Vlook

Từ Điển Anh Việt - Vlook
(3900 total ratings on Google Play)
Võ Duy Tuấn / Books
Downloads: 500k
(3900 total ratings on Google Play)

Description

- Từ điển Anh Việt (Từ điển Offline, tra từ không cần Internet).
- Có phiên âm chuẩn giọng Mỹ. (Hơn 40,000 từ có phiên âm)
- Kèm theo danh sách 3000 từ thông dụng của từ điển Oxford.
- Chế độ từ điển để học từ mới.
- Tìm kiếm theo từ, một phần của từ, mẫu câu.
- Cho phép lưu các từ của bạn.
- Hỗ trợ tủ sách tiếng Anh online để học tiếng Anh Online.

More from category

ChatNow
App Land, Inc.
DOWNLOAD
Learn Languages: English
Jose Ortega
DOWNLOAD
Monopoly EBank
studenttwok
DOWNLOAD
Automatic Music Dictation
Kohei YASUI
DOWNLOAD
Наука побеждать
batyr
DOWNLOAD
Hay of Eden: Farm Day
foranj
DOWNLOAD
Тарас Бульба
batyr
DOWNLOAD
Подготовка к беременности Ч1
zolotoy
DOWNLOAD
iTW Mahjong 13 (Free+Online)
向量科技 Avector Technology
DOWNLOAD
Пастернак.Стихи и поэмы
Romansan
DOWNLOAD
Black Friday App by Slickdeals
Slickdeals
DOWNLOAD
Pregnancy Due Date Countdown
Mobile Monkey Development
DOWNLOAD