osmino

Kuran Mucizeleri

Kuran Mucizeleri
(940 total ratings on Google Play)
AkademiSoft / Books
Downloads: 50.0k
(940 total ratings on Google Play)

Description

Hazırlamış olduğumuz bu eserde Allah azze ve cellenin yaratmış olduğu mevcudatta bulunan, esmâ ve sıfatlarının tecellileri olan sanat ve hikmet ele alınmaktadır. Programda 28 adet kitap bulunmaktadır

Bu eserde yer alan bilgileri aşağıdaki izâhatlar ölçüsünde okumanız önerilir…

“ ...nimete bakıldığı zaman Mün''im(Nimet verici), sanata bakıldığı zaman Sâni(Sanatla yaratan), esbaba(sebeplere) nazar edildiği vakit Müessir-i Hakiki (Asıl tesir edici, hükmünü asıl yürüten zât) zihne ve fikre gelmelidir.” [Risâle-i Nûr Külliyatı/On ikinci Söz]

“Şu kitab-ı kebirin(büyük kitabın-yani kainatın-) hurufatına (harflerine) "mana-yı harfî" ile, yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken; öyle etmeyip "mana-yı ismî" ile, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. "Ne güzel yapılmış"a bedel, "Ne güzeldir" der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı tahkir (hakaret) edip, kendisine müşteki(şikayetçi) eder. Evet dinsiz felsefe(yani mevcudata Allah (cc) hesabına bakılmaması, yaratılmış olan herşeyde, asıl tesir edicinin, asıl yaratıcısının Allah (cc) olduğunu ve Allah azze ve celle’nin esma ve sıfatlarının tecellisi ile olduğu gerçeğini anlatmayan ve bütün sanatları, güzellikleri sebeplere ve tabiata ve kör tesâdüfe veren vahye dayanmayan batıl bir görüştür. Hakikatinde Allah azze ve celle''yi göstermeyen bütün eğitimler felsefe eğitimi olarak tanımlanır...), hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir(hakarettir)...” [Risâle-i Nûr Külliyatı/ Mesnevi-i Nuriye]

Eser İçerisindeki konular

1 AYETLERİN İŞARETİYLE MUCİZELER KİTABI

2 VÜCUDUMUZDAKİ MUCİZELER KİTABI

3 İNSAN MUCİZESİ KİTABI

4 İNSANIN YARATILIŞ MUCİZESİ KİTABI

5 GÖZDEKİ MUCİZE KİTABI

6 HAYVANLARDA GÖÇ MUCİZESİ

7 HORMON MUCİZESİ KİTABI

8 HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE KİTABI

9 HÜCREDEKİ MUCİZE KİTABI

10 BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ KİTABI

11 DNA''DAKİ YARATILIŞ MUCİZESİ KİTABI

12 KAN VE KALP MUCİZESİ KİTABI

13 KARINCA MUCİZESİ KİTABI

14 KOKU VE TAT MUCİZESİ KİTABI

15 KURAN MUCİZELERİ KİTABI

16 MİKRO DÜNYA MUCİZESİ

17 MOLEKÜL MUCİZESİ KİTABI

18 MUCİZELER ZİNCİRİ KİTABI

19 ÖRÜMCEKTEKİ MUCIZE KİTABI

20 PROTEİN MUCİZESİ KİTABI

21 SAVUNMA SİSTEMİ MUCİZESİ KİTABI

22 SİVRİSİNEK MUCİZESİ KİTABI

23 TERMİT MUCİZESİ KİTABI

24 TOHUM MUCIZESI KİTABI

25 BALARISI MUCİZESİ KİTABI

26 YEŞİL MUCİZE KİTABI

27 FOTOSENTEZ MUCİZESi KİTABI

28 ATOM MUCİZESİ KİTABI

-------------------
keywords:kuran mucizeleri, mucize, quran, islami kitaplar, islami uygulamalar, dini hikaye, dini, hikaye, islami, kuran, hadis, risale, mesnevi, risalei nur, risale-i nur, menkıbe, alimlerin menkıbeleri, bediüzzaman, elmalılı, akşemsettin, rabiatul adeviye, bayezidi bestami, veli, nakşibendi, şazeli, rufai, kadiri, kıssa, dini bilgiler, dini uygulamalar, dini programlar, dini

More from category

Приключения экспедиции Барсака
PlatinumBooksvk
DOWNLOAD
Animal Coloring Pages
Coloring Games
DOWNLOAD
Sleeping Beauty Kids Storybook
TabTale
DOWNLOAD
ФЗ Долевое Строительство РФ
Ivan Bass
DOWNLOAD
КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
batyr
DOWNLOAD
Банковское дело
Metamorphoze
DOWNLOAD
Sushi Encyclopedia
MOC
DOWNLOAD
Photo Book Picture Album
Pronto Software Solutions
DOWNLOAD
AParted ( Sd card Partition )
sylkat
DOWNLOAD
My Bills
JAPPS
DOWNLOAD
Общая психология
Metamorphoze
DOWNLOAD
Nine - Exchange ActiveSync
9Folders Inc.
DOWNLOAD