osmino

SELEF İMAMLARININ HEYATI

SELEF İMAMLARININ HEYATI
(2 total ratings on Google Play)
selefler.com / Books
Downloads: 10
(2 total ratings on Google Play)

Description

Ön Söz
Xutbətul Hacə
Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq ilah (məbud) yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və Elçisidir.
“Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün”. (Ali İmran 102).
“Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan da zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən qorxun. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir”. (ən-Nisa 1).
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgər belə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) nail olar”. (əl-Əhzab 70-71).
Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ən xeyirlisi Muhəmmədin – sallallahu aleyhi və səlləm – yoludur. Əməllərin ən pisi sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl bidətdir, hər bir bidət isə zəlalətdir. Hər bir zəlalət isə oddadır.

https://www.facebook.com/seleflercom

More from category

Бюджетный кодекс РК, Казахстан
kamondimon
DOWNLOAD
Фидер и фидерная ловля
pibaapk
DOWNLOAD
Fast File Transfer
Florian Draschbacher
DOWNLOAD
Дубровский. А.С. Пушкин.
PlatinumBooksvk
DOWNLOAD
Туалетная книга
pibaapk
DOWNLOAD
Э. Берроуз. Бегство на Венеру
PlatinumBooksvk
DOWNLOAD
История экономических учений
Metamorphoze
DOWNLOAD
Политология
Metamorphoze
DOWNLOAD
TK Bakery Shop
Vista Entertainment
DOWNLOAD
Образ жизни во время бере-тиЧ2
zolotoy
DOWNLOAD
Анна Каренина
batyr
DOWNLOAD
Monster Mania
LoLoWorks
DOWNLOAD