osmino

Ehli Sunnenin Eqidesi

Ehli Sunnenin Eqidesi
(11 total ratings on Google Play)
selefler.com / Books
Downloads: 50
(11 total ratings on Google Play)

Description

BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM

MÜQƏDDİMƏ

Həmd Allaha məxsusdur. Ondan sonra peyğəmbər gəlməyəcək Muhəmmədə, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun!
Fəzilətli qardaşımız Muhəmməd b. Saleh əl-Useyminin topladığı, Əhli Sünnə vəl Cəməanın əqidəsini əhatə edən - Allahın təkliyinə, ad və sifətlərinə, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, qəza və qədərin xeyir və şərinə iman şərtlərini özündə birləşdirən qiymətli əsərini nəzərdən keçirdim.
Müəllif bu əsərində Əhli Sünnə vəl Cəməanın əqidəsini topladıqda çox gözəl üslubdan istifadə edərək Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, qəza və qədərin xeyir və şərinə iman mövzusunda elm tələbəsinin və kişili-qadınlı hər bir müsəlmanın ehtiyac duyduğu şeyləri qeyd etmişdir. Həmçinin buraya əqidə mövzusunda yazılmış bir çox kitablarda tapılmayan bəzi faydaları da əlavə etmişdir.
Allah onu mükafatlandırsın, elmini və hidayətini artırsın! Bu və başqa mövzularda yazdığı kitablarını müsəlmanlar üçün faydalı etsin! Bizi, onu və digər müsəlmanları doğru yola yönəldən və faydalı elmə sahib olub Allahın dininə dəvət edənlərdən etsin!
Şübhəsiz ki, O layiqincə eşidən (qullarının duasına cavab vermək üçün onlara) yaxın olandır.
Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun!
Allahın əffinə möhtac:
AbdulƏziz b. Abdullah b. Baz
- Allah onu bağışlasın -

More from category

Cool Note Notepad & Emoji Font
Cool apps
DOWNLOAD
MyCar Recorder Lite
dadny Software Co., Ltd.
DOWNLOAD
Грозовой перевал
All Books for Android
DOWNLOAD
FTPDroid
Berserker
DOWNLOAD
The Pope App
Pontifical Council for Social Communications
DOWNLOAD
Muzie.tv- Free Music download
NoD.tw
DOWNLOAD
Наследие Древних - стратегия
Fenix-Soft
DOWNLOAD
Смешанные мнения и изречения
Oleg Shukalovich
DOWNLOAD
Обломов. В сокращении.
mashutka
DOWNLOAD
Victory Baseball Team
WestRiver
DOWNLOAD
Сыновья Беки
Yunus Akhilgov
DOWNLOAD
PCI Concursos
PCI - Concursos
DOWNLOAD