osmino

Halal Ve Haram

Halal Ve Haram
(2 total ratings on Google Play)
selefler.com / Books
Downloads: 10
(2 total ratings on Google Play)

Description

XUTBƏTUL-HACƏ
Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir.
“Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün”. (Ali İmran 102).
“Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. (Adı ilə) Bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən qorxun. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir”. (ən-Nisa 1).
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgər belə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) nail olar”. (əl-Əhzab 70-71) .
Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ən xeyirlisi Muhəmməd – sallallahu aleyhi və səlləm – in yoludur. Əməllərin ən pisi sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl (iş) bir bidət, hər bir bidət isə zəlalətdir (sapıqlıqdır), hər bir (sapıqlıq) isə oddadır .

More from category

Abdul Basit Quran MP3
yuumedia
DOWNLOAD
Kids Learning Phonics Lite
Fun4Kids HoneyBee
DOWNLOAD
Фитнес для беременных Часть 2
zolotoy
DOWNLOAD
Tovhid K,Huseyn
selefler.com
DOWNLOAD
Сонник - Мир снов
xtreme_
DOWNLOAD
reddit sync
Sync apps
DOWNLOAD
Solitaire Victory - Free Games
P.R.O Corporation
DOWNLOAD
Уголовный кодекс Таджикистана
kamondimon
DOWNLOAD
아이쿠폰-맛집,모텔,뷰티,프랜차이즈 쿠폰 1만개 모음!
menupan.com
DOWNLOAD
История России.Том 7.Карамзин
PlatinumBooksvk
DOWNLOAD
Vvs Russian Czech dictionary
Victor Spirin
DOWNLOAD
Техника Безопасности
Илья=НесущийДобро=
DOWNLOAD