osmino

Axirete Iman

Axirete Iman
(1 total ratings on Google Play)
selefler.com / Books
Downloads: 10
(1 total ratings on Google Play)

Description

AXİRƏT GÜNÜNƏ İMAN ETMƏYİN MÜSƏLMANA OLAN FAYDALARI
1. Gözəl Bir Həyat: Axirət gününə inanan bir kimsə heç şübhəsiz ki, Allaha itaət və yaxınlıq üçün çalışar. Bütün növ günah və pisliklərdən uzaqlaşar və beləcə gözəl və xoşbəxt bir həyat yaşayar.
2. Söz Və Davranışda Ölçülü Olmaq: Heç şübhəsiz ki, Axirət gününə inanan bir kimsə bütün söz və davranışında ölçülü olar və yalnız doğru olanı danışar və edər.
3. Axirəti Üstün Tutmaq: Heç şübhəsiz ki, Allahın mömin bəndələri üçün hazırladığı daimi nemətlər və kafirlər üçün hazırladığı əzabı bilən bir kimsə bu dünyanı aşağı görər, bu dünyanın keçici olduğunu və ona qarşı zahid olar. Dünyaya görə qəm və kədərə batmaz, bütün səyini axirəti qazanmağa yönəldər.
BİTİRDİM MİLADİ: 26 AVQUST 2009-CU İL
HİCRİ: 10 RAMAZAN 1430-Cİ İL
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİ

More from category

Титан Теодор Драйзер
Oleg Shukalovich
DOWNLOAD
O que o teu nome diz sobre ti!
jcvsoft
DOWNLOAD
LIC Policy Manager - appable
appable.in
DOWNLOAD
Runner GPS - speed N distance
GTSoft
DOWNLOAD
Tablet Wallpapers
Extreme Applications
DOWNLOAD
Volume Booster FREE on Android
Memory Booster App
DOWNLOAD
Cake Maker 2
ICAW (I Can And Will)
DOWNLOAD
Görüntülü Kur''an-ı Kerim Öğren
Murat Öksüzer
DOWNLOAD
Pissed Off Pigs
Kleomenis Kakkalos
DOWNLOAD
Digital Clock Widget
Red Wizard
DOWNLOAD
Неточка Незванова
batyr
DOWNLOAD
А. И. Куприн Повести
Галина Кораблева
DOWNLOAD