osmino

Axirete Iman

Axirete Iman
(1 total ratings on Google Play)
selefler.com / Books
Downloads: 10
(1 total ratings on Google Play)

Description

AXİRƏT GÜNÜNƏ İMAN ETMƏYİN MÜSƏLMANA OLAN FAYDALARI
1. Gözəl Bir Həyat: Axirət gününə inanan bir kimsə heç şübhəsiz ki, Allaha itaət və yaxınlıq üçün çalışar. Bütün növ günah və pisliklərdən uzaqlaşar və beləcə gözəl və xoşbəxt bir həyat yaşayar.
2. Söz Və Davranışda Ölçülü Olmaq: Heç şübhəsiz ki, Axirət gününə inanan bir kimsə bütün söz və davranışında ölçülü olar və yalnız doğru olanı danışar və edər.
3. Axirəti Üstün Tutmaq: Heç şübhəsiz ki, Allahın mömin bəndələri üçün hazırladığı daimi nemətlər və kafirlər üçün hazırladığı əzabı bilən bir kimsə bu dünyanı aşağı görər, bu dünyanın keçici olduğunu və ona qarşı zahid olar. Dünyaya görə qəm və kədərə batmaz, bütün səyini axirəti qazanmağa yönəldər.
BİTİRDİM MİLADİ: 26 AVQUST 2009-CU İL
HİCRİ: 10 RAMAZAN 1430-Cİ İL
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİ

More from category

Funny Pictures
NoPasaran
DOWNLOAD
All Free Wallpapers
SS Studio
DOWNLOAD
Готовим пиццу
SD
DOWNLOAD
OpenTyrian
Gerhard Stein
DOWNLOAD
God Tools
Cru
DOWNLOAD
Soccer
Lotuz Studio
DOWNLOAD
Killer Escape
Psionic Games
DOWNLOAD
Дубровский
Crenapp.com
DOWNLOAD
Essence Free
Ripple Motion SARL
DOWNLOAD
Flashlights
HSA
DOWNLOAD
All韩语词典, Korean ⇔ Chinese
COHARTS
DOWNLOAD
Show My IP
moniusoft
DOWNLOAD