osmino

Axirete Iman

Axirete Iman
(1 total ratings on Google Play)
selefler.com / Books
Downloads: 10
(1 total ratings on Google Play)

Description

AXİRƏT GÜNÜNƏ İMAN ETMƏYİN MÜSƏLMANA OLAN FAYDALARI
1. Gözəl Bir Həyat: Axirət gününə inanan bir kimsə heç şübhəsiz ki, Allaha itaət və yaxınlıq üçün çalışar. Bütün növ günah və pisliklərdən uzaqlaşar və beləcə gözəl və xoşbəxt bir həyat yaşayar.
2. Söz Və Davranışda Ölçülü Olmaq: Heç şübhəsiz ki, Axirət gününə inanan bir kimsə bütün söz və davranışında ölçülü olar və yalnız doğru olanı danışar və edər.
3. Axirəti Üstün Tutmaq: Heç şübhəsiz ki, Allahın mömin bəndələri üçün hazırladığı daimi nemətlər və kafirlər üçün hazırladığı əzabı bilən bir kimsə bu dünyanı aşağı görər, bu dünyanın keçici olduğunu və ona qarşı zahid olar. Dünyaya görə qəm və kədərə batmaz, bütün səyini axirəti qazanmağa yönəldər.
BİTİRDİM MİLADİ: 26 AVQUST 2009-CU İL
HİCRİ: 10 RAMAZAN 1430-Cİ İL
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİ

More from category

Уголовный кодекс РК, Казахстан
kamondimon
DOWNLOAD
Black and Blue Keyboard Skin
Stealthychief
DOWNLOAD
beauty salon games free
Adcoms
DOWNLOAD
Swamp People
A&E Television Networks Games
DOWNLOAD
Сулумбек Сагопшинский
Yunus Akhilgov
DOWNLOAD
Baby Draw Finger
Manuel Sáez Moreno
DOWNLOAD
As7abe-اسحابي
Telemedia Misr
DOWNLOAD
Tabanca
Mavcil
DOWNLOAD
Korea Real-time travel Charts
와우플랜
DOWNLOAD
PaD DMG Calculater(PuzzDra)
Keshigoto
DOWNLOAD
Buraco Free
Riva Software
DOWNLOAD
Записки из мертвого дома.
PlatinumBooksvk
DOWNLOAD