osmino

Axirete Iman

Axirete Iman
(1 total ratings on Google Play)
selefler.com / Books
Downloads: 10
(1 total ratings on Google Play)

Description

AXİRƏT GÜNÜNƏ İMAN ETMƏYİN MÜSƏLMANA OLAN FAYDALARI
1. Gözəl Bir Həyat: Axirət gününə inanan bir kimsə heç şübhəsiz ki, Allaha itaət və yaxınlıq üçün çalışar. Bütün növ günah və pisliklərdən uzaqlaşar və beləcə gözəl və xoşbəxt bir həyat yaşayar.
2. Söz Və Davranışda Ölçülü Olmaq: Heç şübhəsiz ki, Axirət gününə inanan bir kimsə bütün söz və davranışında ölçülü olar və yalnız doğru olanı danışar və edər.
3. Axirəti Üstün Tutmaq: Heç şübhəsiz ki, Allahın mömin bəndələri üçün hazırladığı daimi nemətlər və kafirlər üçün hazırladığı əzabı bilən bir kimsə bu dünyanı aşağı görər, bu dünyanın keçici olduğunu və ona qarşı zahid olar. Dünyaya görə qəm və kədərə batmaz, bütün səyini axirəti qazanmağa yönəldər.
BİTİRDİM MİLADİ: 26 AVQUST 2009-CU İL
HİCRİ: 10 RAMAZAN 1430-Cİ İL
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİ

More from category

Kawaii Puppy Live Wallpaper
Heca Droid
DOWNLOAD
FM Player
TuneWiki
DOWNLOAD
Jelly Bean Apex / Nova Theme
Photox Designs
DOWNLOAD
Einstein''s Intelligence
AXON
DOWNLOAD
SaatSoor Bollywood Karaoke
DESHAVATAR
DOWNLOAD
Цены и ценообразование
Metamorphoze
DOWNLOAD
Ч.Диккенс-Приключения О.Твиста
PlatinumBooksvk
DOWNLOAD
Russian Orthodox Prayer Book
Mirko Martinović
DOWNLOAD
Наше Кино - фильмы
kinogrigerapp
DOWNLOAD
SDCard Reader (File Manager)
Easymobi Utility team
DOWNLOAD
Руслан и Людмила (А.С. Пушкин)
Кирилл Кузнецов
DOWNLOAD
Interesting Facts Widget
Vittar Inc.
DOWNLOAD