osmino

PEYGƏMBƏRLƏRIN DƏVƏTİNİN AÇARI

PEYGƏMBƏRLƏRIN DƏVƏTİNİN AÇARI
(4 total ratings on Google Play)
selefler.com / Books
Downloads: 10
(4 total ratings on Google Play)

Description

ÖN SÖZ
Həmd şəriki olmayan tək olan Allahadır. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün səhabələrinə salavat və salam olsun!
Nəfslərin tərbiyə edilməsi və təmizlənməsi insanların bir çoxunun əhəmiyyət vermədiyi vacib bir işdir. Yaxşılığın yayılıb, doğru yola yönələnlərin çox olmasına rəğmən bəziləri həqiqəti tapmaq istəyir, amma menbəni tapa bilmirlər. Şeytan onları ovcuna almış, bir minik vasitəsinə gətirmişdir. Onları riyanın və özünü bəyənmənin zülmətində sürükləyir. Mövzunun vacibliyinə və təhlükəli olmasına görə bildiklərimi loplamaq qərarına gəldim. Məsələni tam olaraq əhatə etdiyimi iddia etmirəm. Özüm və müsəlmanlar üçün xeyirli olan bir şeyi sevməyim və az da olsa əziyyətim mənim iiçün kifayətdir.
Əlinizdəki "Peyğəmborlərin Dəvətinin Açarı" adlı bu kitab, "Onlar Harda, Biz Harda?" silsiləsindən on yeddinci kitabdır.
Allah sözlərimizdə və davranışlarımızda ixlaslı hərəkət etməyi nəsib etsin! İbadətlərimizi, riyakarlıq olmayan, düzgün və Onun rizası üçün edilmiş ibadətlərdən etsin!
Allah Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və bütün sohabələrinə salavat və salam etsin!
Abdul-Məlik ibn Muhəmməd əl-Qasim

More from category

Лучшие рецепты
MOBFIX
DOWNLOAD
Positive Thinking
Mike the Android Farmer
DOWNLOAD
Da Vinci''s Quest
Nubee Tokyo
DOWNLOAD
OnePunch Notes
Breadu Soft
DOWNLOAD
Laser Level tool LITE
Johan Risch
DOWNLOAD
Илиада. Гомер.
PlatinumBooksvk
DOWNLOAD
Nexus Online Chess Multiplayer
617 Labs
DOWNLOAD
redspottedhanky
redspottedhanky.com
DOWNLOAD
Справочник по Turbo Pascal
Артём Кашеваров
DOWNLOAD
MППСС (ППСС)
Anton Rassolenko
DOWNLOAD
КАК ВОЙТИ В ИСЛАМ (обновленны)
MEMs Arts
DOWNLOAD
Super Keyboard - Free
Beautiful Apps LLC
DOWNLOAD