osmino

Xem Hướng

Xem Hướng
(150 total ratings on Google Play)
hieuvpn / Productivity
Downloads: 50.0k
(150 total ratings on Google Play)

Description

Xem hướng nhà đất tốt theo tuổi chủ sự
Xem cung mạng hạp nhau của nam nữ
Xoay bát quái theo la bàn thực tế
Vuốt lên xuống để tăng giảm năm sinh
Bên trái của nam
Bên phải của nữ

Vuốt sang phải để chuyển sang xem lượng theo giờ ngày tháng năm sinh

Vuốt sang trái để xem ngũ hành sinh khắc, thiên can địa chi tương xung, tương khắc, tương phá , tương hình, lục phá, nhị hợp, tam hợp

Chúc vui

Hieuvpn

More from category

Can You Escape Epic
lcmobileapp79
DOWNLOAD
GO Launcher EX Theme Phoenix
Pack Of Themes
DOWNLOAD
Geese and swans - Fairy Tale
WhisperArts Books
DOWNLOAD
Unrar
Twanky Deuce Software
DOWNLOAD
Unit Converter
Wopnersoft
DOWNLOAD
Easy Recipes Free
Riafy Technologies
DOWNLOAD
Bebegim
kamgul
DOWNLOAD
English-Polish Dictionary
eTutor
DOWNLOAD
Forca Bíblica Free
CRISTAIS SOFTWARE
DOWNLOAD
Lep''s World
nerByte GmbH
DOWNLOAD
Droido - Mensagens SMS prontas
RedRails
DOWNLOAD
Nutrition Facts
Yuku
DOWNLOAD