osmino

ความรู้รอบตัว 2557

ความรู้รอบตัว 2557
(4000 total ratings on Google Play)
Naritasoft / Education
Downloads: 500k
(4000 total ratings on Google Play)

Description

ความรู้รอบตัว มีหมวดต่างๆดังนี้

1.ประเทศของเรา, 2.พระพุทธศาสนา, 3.อาเซียน, 4.โลกของเรา, 5.อากาศ-จักรวาล,
6.ร่างกายของเรา, 7.ประวัติศาสตร์ไทย, 8.บุคคลสำคัญ, 9.เมืองหลวง, 10.คำขวัญประจำจังหวัด,
11.มรดกโลกทางธรรมชาติ12.มรดกโลดทางวัฒนธรรม, 13.ดอกไม้ประจำจังหวัด, 14.ดอกไม้ประจำประเทศ,
15.ภาษาอาเซียน, 16.ประวัติศาสตร์โลก, 17.สุภาษิต สำนวนไทย 18.เทคโนโลยี 19.วันสำคัญ 20.กีฬา 21.ธงชาติ 22.ป้ายจราจร 23.ฟุตบอลโลก, 24.พันธุ์สุนัข


จากแรงบันดาลใจในวัยเด็กของผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่ชอบอ่านหนังสือความรู้รอบตัว จึงทำให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น "ความรู้รอบตัว" ให้ทุกท่านได้ทบทวนความรู้, ประสบการณ์และกระตุ้นจินตนาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวให้ก้าวหน้าต่อไป


### This application is designed for THAI User only (THAI Language application) ###
.
เวอร์ชั่น 3.5
-เพิ่มหมวด “พันธุ์สุนัข” ใหม่
-เปลี่ยนไอคอนใหม่

เวอร์ชั่น 3.4
-เพิ่มหมวด “ฟุตบอลโลก” ใหม่
-ปรับปรุงหน้าจอแสดงผล
-เปลี่ยนไอคอนใหม่
-ปรับปรุงชุดคำถามเดิม
.
เวอร์ชั่น 3.3.1
-ปรับปรุงไอคอนหมวดต่างๆใหม่
-ปรับปรุงหน้าจอแสดงผล
-เปลี่ยนไอคอนใหม่

เวอร์ชั่น 3.3
-เพิ่มหมวด “ป้ายจราจร” ใหม่อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงหน้าจอแสดงผล ของหมวดเรื่องที่ชอบ
-เปลี่ยนไอคอนใหม่

เวอร์ชั่น 3.2
-เพิ่มหมวด "ธงชาติ" ใหม่อีก 1 หมวด
-เปลี่ยนหน้าจอหมวดทดสอบความรู้รอบตัว
-ปรับปรุงหน้าจอแสดงผล
-เปลี่ยนไอคอนใหม่

เวอร์ชั่น 3.1
-เพิ่มหมวด "กีฬา" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 3.0
-เปลี่ยนชื่อแอพฯใหม่ เป็น "ความรู้รอบตัว 2557"
-เปลี่ยนสีและหน้าจอแอพฯใหม่
-เปลี่ยนไอคอนใหม่
-เพิ่มหมวด "ทดสอบความรู้" เพื่อทดสอบความรู้รอบตัวกับ "เกมเศรษฐี 2557"
-แก้ไขระบบค้นหา
-ปรับปรุงชุดคำถามเดิม

เวอร์ชั่น 2.5
-เพิ่มหมวด "วันสำคัญ" ใหม่อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงขนาดไฟล์ของแอพฯให้เล็กลง

เวอร์ชั่น 2.4
-เพิ่มหมวด "เทคโนโลยี" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 2.3
-เพิ่มหมวด "สุภาษิต สำนวนไทย" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 2.2
-เพิ่มหมวด "ประวัติศาสตร์โลก" ใหม่อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงชุดคำถามเดิม

เวอร์ชั่น 2.1
-เพิ่มหมวด "ภาษาอาเซียน" ใหม่
-เพิ่มความรู้รอบตัว หมวด "มรดกโลก ทางวัฒนธรรม" ชุดที่2

เวอร์ชั่น 2.0
- เพิ่มหมวด "ดอกไม้ประจำประเทศ" ใหม่อีก 1 หมวด
- ปรับปรุงการทำงานของฐานข้อมูลในแอพฯ

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มหมวด "ดอกไม้ประจำจังหวัด" ใหม่อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงหน้าคู่มือการใช้งานใหม่
-ปรับปรุงชุดคำถามเดิม
-ปรับแต่งเมนูการใช้งาน
-เพิ่มเมนูแชร์แอพฯ ความรู้รอบตัว

เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มหมวด "มรดกโลกทางวัฒนธรรม ชุดที่ 1" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 1.7
-ตอนรับเปิดเทอม ใหม่!! เพิ่มหมวด "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 1.6
-เพิ่มหมวด "คำขวัญประจำจังหวัด" อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงเมนูการใช้งานใหม่

เวอร์ชั่น 1.5
-ต้อนรับวันสงกรานต์ เพิ่มหมวด "เมืองหลวง" ใหม่ อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงชุดความรู้รอบตัวเดิม

เวอร์ชั่น 1.4
-เพิ่มหมวด "บุคคลสำคัญ" ใหม่ อีก 1 หมวด
-แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มชุดความรู้รอบตัวเดิม
-แก้ไขระบบสุ่มความรู้รอบตัว

เวอร์ชั่น 1.3
-เพิ่มหมวด "ประวัติศาสตร์ไทย" ใหม่ อีก 1 หมวด
-เพิ่มหมวด "สุ่มความรู้รอบตัว" ซึ่งจะสามารถสุ่มความรู้รอบตัวแบบไม่เรียงข้อและหมวดได้
-แก้ไขปรับปรุงชุดความรู้รอบตัวเดิม

เวอร์ชั่น 1.2
-เพิ่มการแชร์ความรู้รอบตัว ให้สามารถแชร์ผ่านแอพฯ LINE, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, และ Gmail ได้
-เพิ่มการกำหนดค่าการแชร์ โดยให้เลือกว่าจะแชร์เฉพาะคำถาม หรือรวมคำตอบและรูปภาพ
-แก้ไขปรับปรุงชุดความรู้รอบตัวเดิม

เวอร์ชั่น 1.1
-เพิ่มหมวดใหม่ "ร่างกายของเรา"
-เพิ่มความรู้รอบตัวใหม่ในหมวด ประเทศของเรา, พระพุทธศาสนา และอาเซียน
-แก้ไขปรับปรุงชุดความรู้รอบตัวเดิม

เวอร์ชั่น 1.0.2
-สามารถย้ายแอพฯไปติดตั้งบน SD Card ได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในเครื่องมือถือให้มากขึ้น
-ปรับปรุงการแสดงผลในหน้าหมวดหลัก ให้แสดงตัวอักษรและขนาดตามที่กำหนดค่าไว้
-เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของตัวอักษรจากอักษรตัวหัวโต เป็นตัวอักษรของระบบ

เวอร์ชั่น 1.0
-ความรู้รอบตัว 5 หมวด 1.ประเทศของเรา 2. พระพุทธศาสนา 3.อาเซียน 4.โลกของเรา 5.อวกาศ-จักรวาล
-กดบันทึกเรื่องที่ชอบไว้ในรายการ "เรื่องที่ชอบ" ได้
-ค้นหาความรู้รอบตัวได้
-มีภาพประกอบ (จากอินเทอร์เน็ต)
-ร่วมส่งความรู้รอบตัวของท่านได้
-เลือกรู้แบบตัวอักษรได้ 4 แบบ
-ปรับขนาดตัวอักษรได้

หมายเหตุ
-ผู้พัฒนาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆมากจากอินเทอร์เน็ต อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ทันสมัย หรือข้อมูลอาจจะมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหากท่านพบสามารถแจ้งมาที่ naritasoft@gmail.com ทางผู้พัฒนาจะเร่งทำการแก้ไขปรับปรุงให้ในเวอร์ชั่นถัดไปให้โดยด่วน

More from category

Звуки животных для детей
tmkDev
DOWNLOAD
Slots Wizard of Oz
GeneraMobile
DOWNLOAD
Christmasville: missing Santa
Nevosoft Inc
DOWNLOAD
Ringquis - Ringtone Maker
Baquis
DOWNLOAD
SkyDrive Advance (OneDrive)
Inaaya App Studio
DOWNLOAD
Happy Vikings FREE
HandyGames
DOWNLOAD
Atari''s Greatest Hits
Atari, Inc.
DOWNLOAD
Lotus Live Wallpaper
Wasabi
DOWNLOAD
Air HID: WiFi Mouse & KeyBoard
tomNeco
DOWNLOAD
Winter Snow Xmas LWP Free
ElectricSeed Games
DOWNLOAD
Fire Truck - Car Drive In Hell
ALTIM GAMES
DOWNLOAD
Foto Photo Live Wallpaper FREE
Code Herd Studios
DOWNLOAD