osmino

ความรู้รอบตัว 2557

ความรู้รอบตัว 2557
(4000 total ratings on Google Play)
Naritasoft / Education
Downloads: 500k
(4000 total ratings on Google Play)

Description

ความรู้รอบตัว มีหมวดต่างๆดังนี้

1.ประเทศของเรา, 2.พระพุทธศาสนา, 3.อาเซียน, 4.โลกของเรา, 5.อากาศ-จักรวาล,
6.ร่างกายของเรา, 7.ประวัติศาสตร์ไทย, 8.บุคคลสำคัญ, 9.เมืองหลวง, 10.คำขวัญประจำจังหวัด,
11.มรดกโลกทางธรรมชาติ12.มรดกโลดทางวัฒนธรรม, 13.ดอกไม้ประจำจังหวัด, 14.ดอกไม้ประจำประเทศ,
15.ภาษาอาเซียน, 16.ประวัติศาสตร์โลก, 17.สุภาษิต สำนวนไทย 18.เทคโนโลยี 19.วันสำคัญ 20.กีฬา 21.ธงชาติ 22.ป้ายจราจร 23.ฟุตบอลโลก, 24.พันธุ์สุนัข


จากแรงบันดาลใจในวัยเด็กของผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่ชอบอ่านหนังสือความรู้รอบตัว จึงทำให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น "ความรู้รอบตัว" ให้ทุกท่านได้ทบทวนความรู้, ประสบการณ์และกระตุ้นจินตนาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวให้ก้าวหน้าต่อไป


### This application is designed for THAI User only (THAI Language application) ###
.
เวอร์ชั่น 3.5
-เพิ่มหมวด “พันธุ์สุนัข” ใหม่
-เปลี่ยนไอคอนใหม่

เวอร์ชั่น 3.4
-เพิ่มหมวด “ฟุตบอลโลก” ใหม่
-ปรับปรุงหน้าจอแสดงผล
-เปลี่ยนไอคอนใหม่
-ปรับปรุงชุดคำถามเดิม
.
เวอร์ชั่น 3.3.1
-ปรับปรุงไอคอนหมวดต่างๆใหม่
-ปรับปรุงหน้าจอแสดงผล
-เปลี่ยนไอคอนใหม่

เวอร์ชั่น 3.3
-เพิ่มหมวด “ป้ายจราจร” ใหม่อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงหน้าจอแสดงผล ของหมวดเรื่องที่ชอบ
-เปลี่ยนไอคอนใหม่

เวอร์ชั่น 3.2
-เพิ่มหมวด "ธงชาติ" ใหม่อีก 1 หมวด
-เปลี่ยนหน้าจอหมวดทดสอบความรู้รอบตัว
-ปรับปรุงหน้าจอแสดงผล
-เปลี่ยนไอคอนใหม่

เวอร์ชั่น 3.1
-เพิ่มหมวด "กีฬา" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 3.0
-เปลี่ยนชื่อแอพฯใหม่ เป็น "ความรู้รอบตัว 2557"
-เปลี่ยนสีและหน้าจอแอพฯใหม่
-เปลี่ยนไอคอนใหม่
-เพิ่มหมวด "ทดสอบความรู้" เพื่อทดสอบความรู้รอบตัวกับ "เกมเศรษฐี 2557"
-แก้ไขระบบค้นหา
-ปรับปรุงชุดคำถามเดิม

เวอร์ชั่น 2.5
-เพิ่มหมวด "วันสำคัญ" ใหม่อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงขนาดไฟล์ของแอพฯให้เล็กลง

เวอร์ชั่น 2.4
-เพิ่มหมวด "เทคโนโลยี" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 2.3
-เพิ่มหมวด "สุภาษิต สำนวนไทย" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 2.2
-เพิ่มหมวด "ประวัติศาสตร์โลก" ใหม่อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงชุดคำถามเดิม

เวอร์ชั่น 2.1
-เพิ่มหมวด "ภาษาอาเซียน" ใหม่
-เพิ่มความรู้รอบตัว หมวด "มรดกโลก ทางวัฒนธรรม" ชุดที่2

เวอร์ชั่น 2.0
- เพิ่มหมวด "ดอกไม้ประจำประเทศ" ใหม่อีก 1 หมวด
- ปรับปรุงการทำงานของฐานข้อมูลในแอพฯ

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มหมวด "ดอกไม้ประจำจังหวัด" ใหม่อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงหน้าคู่มือการใช้งานใหม่
-ปรับปรุงชุดคำถามเดิม
-ปรับแต่งเมนูการใช้งาน
-เพิ่มเมนูแชร์แอพฯ ความรู้รอบตัว

เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มหมวด "มรดกโลกทางวัฒนธรรม ชุดที่ 1" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 1.7
-ตอนรับเปิดเทอม ใหม่!! เพิ่มหมวด "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ใหม่อีก 1 หมวด

เวอร์ชั่น 1.6
-เพิ่มหมวด "คำขวัญประจำจังหวัด" อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงเมนูการใช้งานใหม่

เวอร์ชั่น 1.5
-ต้อนรับวันสงกรานต์ เพิ่มหมวด "เมืองหลวง" ใหม่ อีก 1 หมวด
-ปรับปรุงชุดความรู้รอบตัวเดิม

เวอร์ชั่น 1.4
-เพิ่มหมวด "บุคคลสำคัญ" ใหม่ อีก 1 หมวด
-แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มชุดความรู้รอบตัวเดิม
-แก้ไขระบบสุ่มความรู้รอบตัว

เวอร์ชั่น 1.3
-เพิ่มหมวด "ประวัติศาสตร์ไทย" ใหม่ อีก 1 หมวด
-เพิ่มหมวด "สุ่มความรู้รอบตัว" ซึ่งจะสามารถสุ่มความรู้รอบตัวแบบไม่เรียงข้อและหมวดได้
-แก้ไขปรับปรุงชุดความรู้รอบตัวเดิม

เวอร์ชั่น 1.2
-เพิ่มการแชร์ความรู้รอบตัว ให้สามารถแชร์ผ่านแอพฯ LINE, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, และ Gmail ได้
-เพิ่มการกำหนดค่าการแชร์ โดยให้เลือกว่าจะแชร์เฉพาะคำถาม หรือรวมคำตอบและรูปภาพ
-แก้ไขปรับปรุงชุดความรู้รอบตัวเดิม

เวอร์ชั่น 1.1
-เพิ่มหมวดใหม่ "ร่างกายของเรา"
-เพิ่มความรู้รอบตัวใหม่ในหมวด ประเทศของเรา, พระพุทธศาสนา และอาเซียน
-แก้ไขปรับปรุงชุดความรู้รอบตัวเดิม

เวอร์ชั่น 1.0.2
-สามารถย้ายแอพฯไปติดตั้งบน SD Card ได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในเครื่องมือถือให้มากขึ้น
-ปรับปรุงการแสดงผลในหน้าหมวดหลัก ให้แสดงตัวอักษรและขนาดตามที่กำหนดค่าไว้
-เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของตัวอักษรจากอักษรตัวหัวโต เป็นตัวอักษรของระบบ

เวอร์ชั่น 1.0
-ความรู้รอบตัว 5 หมวด 1.ประเทศของเรา 2. พระพุทธศาสนา 3.อาเซียน 4.โลกของเรา 5.อวกาศ-จักรวาล
-กดบันทึกเรื่องที่ชอบไว้ในรายการ "เรื่องที่ชอบ" ได้
-ค้นหาความรู้รอบตัวได้
-มีภาพประกอบ (จากอินเทอร์เน็ต)
-ร่วมส่งความรู้รอบตัวของท่านได้
-เลือกรู้แบบตัวอักษรได้ 4 แบบ
-ปรับขนาดตัวอักษรได้

หมายเหตุ
-ผู้พัฒนาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆมากจากอินเทอร์เน็ต อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ทันสมัย หรือข้อมูลอาจจะมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหากท่านพบสามารถแจ้งมาที่ naritasoft@gmail.com ทางผู้พัฒนาจะเร่งทำการแก้ไขปรับปรุงให้ในเวอร์ชั่นถัดไปให้โดยด่วน

More from category

Monster Hand Doctor
GameiMax
DOWNLOAD
Clash of Kings
Empire Game Studio
DOWNLOAD
Sandwich Recipes
ocLink
DOWNLOAD
Princess Coloring Book
1up Creative Group
DOWNLOAD
201 Unique Mehandi Designs
Supreme Droids
DOWNLOAD
Christmas tree decoration
kidgames
DOWNLOAD
Epic Rap Battles
MakerStudios
DOWNLOAD
Unsub Criminal Minds Quotes
Roman Mbwasi
DOWNLOAD
RadioRec+
Koni
DOWNLOAD
Football News (BBC Sport)
Richard Hyde
DOWNLOAD
Cadê o Ônibus? (São Paulo)
Nano IT
DOWNLOAD
Wi-Fi Enabled Radio Thermostat
Radio Thermostat Company of America, Inc
DOWNLOAD