osmino

KarDroid - Karaoke Vietnam

KarDroid - Karaoke Vietnam
(2100 total ratings on Google Play)
redphx / Entertainment
Downloads: 100k
(2100 total ratings on Google Play)

Description

*Note: This app is for Vietnamese only

Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Đầy đủ 46 vols tiếng Việt + 8062 bài hát Quốc tế
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, tên ca sỹ, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích
- Không quảng cáo
- Cập nhật nhanh nhất
- ...

Hướng dẫn tìm kiếm:
- Tìm theo mã số: #ma-so
- Tìm theo tên ca sỹ, nhạc sỹ: @ca-sy
- Tìm theo lời bài hát ( câu đầu tiên ): $loi-can-tim

Bạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin

* Lưu ý: một số máy sử dụng 2.1 có thể bị Force Close lần chạy đầu tiên, các lần sau bình thường. Mình đang tìm cách xử lý

More from category

あべぴょん
自由民主党
DOWNLOAD
Learn English, ESL, TOEFL
LangLearner LLC
DOWNLOAD
GO SMS Pro Icecream Theme
Go Wallpaper Dev Team
DOWNLOAD
Who Sings It? 2000s Hits
Brett Plummer
DOWNLOAD
似顔絵
ApeHills Inc.
DOWNLOAD
Floating Browser
Gpc
DOWNLOAD
OS Monitor
eolwral
DOWNLOAD
Sueca
Hugo Rosário
DOWNLOAD
ShuffleTone 3.0
DizWARE
DOWNLOAD
SU Checker
Benjamin Wulfert
DOWNLOAD
AndroidLost Jumpstart
Theis Borg
DOWNLOAD
McPe Skins
Tom Bailey
DOWNLOAD