osmino

KarDroid - Karaoke Vietnam

KarDroid - Karaoke Vietnam
(2100 total ratings on Google Play)
redphx / Entertainment
Downloads: 100k
(2100 total ratings on Google Play)

Description

*Note: This app is for Vietnamese only

Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Đầy đủ 46 vols tiếng Việt + 8062 bài hát Quốc tế
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, tên ca sỹ, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích
- Không quảng cáo
- Cập nhật nhanh nhất
- ...

Hướng dẫn tìm kiếm:
- Tìm theo mã số: #ma-so
- Tìm theo tên ca sỹ, nhạc sỹ: @ca-sy
- Tìm theo lời bài hát ( câu đầu tiên ): $loi-can-tim

Bạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin

* Lưu ý: một số máy sử dụng 2.1 có thể bị Force Close lần chạy đầu tiên, các lần sau bình thường. Mình đang tìm cách xử lý

More from category

Drummer
roidstudio
DOWNLOAD
Whistle Phone Finder
Nine Hertz India
DOWNLOAD
顔文字アプリ「エモコロ」
potatohead.japan
DOWNLOAD
English Thai Dictionary
huangtiancheng
DOWNLOAD
Mega Slot
Mega Slot
DOWNLOAD
RightNow English Conversation
TIME SPACE SYSTEM Co., Ltd.
DOWNLOAD
Fairy Puff Live Wallpaper
Kiku Apps
DOWNLOAD
Engineers vs Zombies HD
App Holdings
DOWNLOAD
AntiVirus & Anti-Adware
SeCore Mobile Security
DOWNLOAD
Business Ringtones
Aura Ringtones
DOWNLOAD
Lightsaber X
CrossDev Studios
DOWNLOAD
Free RnB Radio
MyIndieApp.com
DOWNLOAD