osmino

KarDroid - Karaoke Vietnam

KarDroid - Karaoke Vietnam
(2100 total ratings on Google Play)
redphx / Entertainment
Downloads: 100k
(2100 total ratings on Google Play)

Description

*Note: This app is for Vietnamese only

Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Đầy đủ 46 vols tiếng Việt + 8062 bài hát Quốc tế
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, tên ca sỹ, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích
- Không quảng cáo
- Cập nhật nhanh nhất
- ...

Hướng dẫn tìm kiếm:
- Tìm theo mã số: #ma-so
- Tìm theo tên ca sỹ, nhạc sỹ: @ca-sy
- Tìm theo lời bài hát ( câu đầu tiên ): $loi-can-tim

Bạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin

* Lưu ý: một số máy sử dụng 2.1 có thể bị Force Close lần chạy đầu tiên, các lần sau bình thường. Mình đang tìm cách xử lý

More from category

BloodRealm: War of Gods
Kongregate
DOWNLOAD
I am LED Display!!
Jin-woo,Jeon
DOWNLOAD
PhoneCopy
e-FRACTAL Ltd.
DOWNLOAD
Rim Blade
Gremlin Games Mobile
DOWNLOAD
HabitRPG
OCDevel
DOWNLOAD
Sport TV
Mejdoo (Extra Apps)
DOWNLOAD
Hong Kong Flight Info
EK Studio
DOWNLOAD
Traffic Rush
eutopia game
DOWNLOAD
Mechanic Mike - Monster Truck
TabTale
DOWNLOAD
Truth Or Dare For Kids
Kids App
DOWNLOAD
Aworded (Apalabrados)
Etermax
DOWNLOAD
Fit For Free
Fit For Free
DOWNLOAD