osmino

KarDroid - Karaoke Vietnam

KarDroid - Karaoke Vietnam
(2100 total ratings on Google Play)
redphx / Entertainment
Downloads: 100k
(2100 total ratings on Google Play)

Description

*Note: This app is for Vietnamese only

Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Đầy đủ 46 vols tiếng Việt + 8062 bài hát Quốc tế
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, tên ca sỹ, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích
- Không quảng cáo
- Cập nhật nhanh nhất
- ...

Hướng dẫn tìm kiếm:
- Tìm theo mã số: #ma-so
- Tìm theo tên ca sỹ, nhạc sỹ: @ca-sy
- Tìm theo lời bài hát ( câu đầu tiên ): $loi-can-tim

Bạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin

* Lưu ý: một số máy sử dụng 2.1 có thể bị Force Close lần chạy đầu tiên, các lần sau bình thường. Mình đang tìm cách xử lý

More from category

Fruits Games - Exercise Memory
ExaMobile S.A.
DOWNLOAD
My Lovely Hamster
Alexandre fredenucci
DOWNLOAD
Podio
Podio ApS
DOWNLOAD
Makeup Salon - Girls games
6677g.com
DOWNLOAD
Naver Calendar
NAVER Corp.
DOWNLOAD
Pizza Ninja
SingTel WePlay
DOWNLOAD
BraveSmart
flaregames
DOWNLOAD
Free App Notifier For Amazon
Skylark95
DOWNLOAD
Dr. Laser
Gito Games
DOWNLOAD
Audipo:Audio Speed Changer
tosehide
DOWNLOAD
Juegos de Pintar
NCappmoviles
DOWNLOAD
Song Guess Song Hit
Jatuporn
DOWNLOAD