osmino

Teodolit Droid

Teodolit Droid
(220 total ratings on Google Play)
Major Forms / Tools
Downloads: 50.0k
(220 total ratings on Google Play)

Description

Naš teodolit droid funguje obdobně jako měřické nástroje, které byly použity pro další generace, přičemž využívá nástrojů na smartphonu nebo tablety (GPS, mapy, sklonoměr, kamera, magnetometr, atd.). Kromě toho jsou zeměpisná délka, zeměpisná šířka, nadmořská výška, azimut, adresa (je-li k dispozici), datum a čas, a horizontální a vertikální úhly zobrazí se na hledáčku fotoaparátu v reálném čase a zachycuje, je-li přijato fotografie (v případě potřeby). Informace jsou také zaznamenány na mapě, včetně umístění, vzdáleností a výšek měřených objektů. I když nástroj je používán především pres geologů, archeologů, inženýrů, techniků, architektů a dalších odborníků, může zařízení být velmi užitečné pro pěší turisty a cyklisty, golfisté se snaží zjistit vzdálenost otvorů, myslivci, a cestující na lodích a auta.

Výšku objektu je možné zjistit na základě odhadu vzdálenosti od objektu (nebo určení vzdálenosti objektu na mapě pouhým dotykem na mapě) a ukazuje hledáček v dolní části cíle a pak horní cíl.

Vzdálenost k objektu lze zjistit několika způsoby: na základě odhadu výšky objektu, pomocí triangulace ze dvou míst, nebo ukazat na objekt na mapě.

Síla naší aplikace je v tom, že informace nejsou pouze sdíleny s různými sociálními weby jako Facebook, zasláne do ostatníh, ale také synchronizovane na web, a umožňují vytvářet, takže ostatní mohou vidět vaši práci. Prostřednictvím webových stránek, mohou být data pohlížene v reálném čase přes přátele, rodinu nebo kolegy. Synchronizace je také používán jako způsob zálohování dat v případě selhání vášeho telefonu nebo tabletu. Pokud nemáte přístup na web, bude aplikace shromažďovát údaje a uloži je dokud internetové připojení nebude usazene. Jakmile data byla nahrána, můžete upravovat data, vytvářet sestavy a/nebo mapy a stahovat data nebo zprávy tabulkových procesorů a dalších dokumentů. Jakmile bude vaš průzkum nebo měření dokončeno, můžete automaticky vytvořit PowerPoint nebo video s vaší práce. Zkuste to, je to zdarma. Můžete také přistupovat k datům prostřednictvím našich webových stránek na adrese www.majorforms.com.

More from category

Pregnancy Assistant
BlogSoft
DOWNLOAD
TV directo
Sociedapps
DOWNLOAD
Holidays Calendar Spain 2014
lmas
DOWNLOAD
NRBlox
NRS Magic LTD
DOWNLOAD
Awesome Memory Game for Kids
GiggleUp Kids Apps And Educational Games
DOWNLOAD
Annoying Sounds Pro
ZaraDesigns
DOWNLOAD
Single Searcher @ facebook
BSI
DOWNLOAD
wikiHow - the how to manual
wikiHow
DOWNLOAD
Atlantis Adventure: match - 3
Social Quantum Ltd
DOWNLOAD
tTorrent Lite - Torrent Client
tagsoft
DOWNLOAD
Helicopter Games Copter 3D
SameConnection
DOWNLOAD
Doodle Kids
Virtual GS
DOWNLOAD