osmino

O an quan (Mandarin Square)

O an quan (Mandarin Square)
(1800 total ratings on Google Play)
Zegome / Puzzle
Downloads: 100k
(1800 total ratings on Google Play)

Description

Mandarin Square Capturing (O an quan) is a traditional Vietnamese children''s board game. This game is valuable for enhancing calculating ability.
A rectangle which is divided into ten squares (5x2) with two semicircles at each end is drawn on the floor or the yard. The ten squares are called "rice field square", "fish pond square" and the two semicircles are called "Mandarin squares".
Pieces may be stones, fruit seeds or any other small things.
Two players or two teams sit in two sides of the board. Each controls one side of the board.
The game ends when all the pieces are captured.
If both Mandarin pieces are captured, the remaining citizen pieces belong to the player controlling the side that these pieces are on.
Ô ăn quan dân gian Việt Nam (dan gian Viet Nam) (Mandarin Square Capturing, O an quan hay Mancala), hay còn gọi tắt là ăn quan hoặc ô quan là một trò chơi dân gian của trẻ em người Kinh, Việt Nam. Đây là trò chơi có tính chất chiến thuật thường dành cho hai người chơi và có thể sử dụng các vật liệu đa dạng, dễ kiếm để chuẩn bị cho trò chơi.
Một hình chữ nhật được chia thành mười ô vuông (5x2) với hai hình bán nguyệt ở mỗi đầu được vẽ trên sàn nhà hoặc sân. Mười hình vuông được gọi là "ruộng", "ao cá" và hai hình bán nguyệt được gọi là "quan" hay có vùng gọi là "chùa".
Hai người chơi hay hai đội ngồi hai bên. Mỗi bên kiểm soát một nửa số "ao".
Trò chơi kết thúc khi tất cả các ao bị ăn hết hoặc một bên bị ăn hết sỏi trong ao mà không còn đủ trong kho để rải.

More from category

Cooking Ice Cream Sandwiches
bweb media
DOWNLOAD
Free Beer Battery Widget
Kaufcom Games Apps Widgets
DOWNLOAD
Popular Music Songs
nimaxy
DOWNLOAD
Atom All in One Widgets
DLTO
DOWNLOAD
Dokterdroid App
GITS Indonesia
DOWNLOAD
Korean Chess(Janggi)
fantastic
DOWNLOAD
Heathrow Airport Guide
Heathrow Airport Limited
DOWNLOAD
Baby Rattle Toy - Child Lock
kiddoware
DOWNLOAD
Rescan SD Card!
sTOOPIDfiG
DOWNLOAD
Quick and App Manager
QuiHand Studio
DOWNLOAD
Flappy Fish - Flappy Wings
CloudTeam
DOWNLOAD
1990s TV Trivia
Brett Plummer
DOWNLOAD