osmino

O an quan (Mandarin Square)

O an quan (Mandarin Square)
(1800 total ratings on Google Play)
Zegome / Puzzle
Downloads: 100k
(1800 total ratings on Google Play)

Description

Mandarin Square Capturing (O an quan) is a traditional Vietnamese children''s board game. This game is valuable for enhancing calculating ability.
A rectangle which is divided into ten squares (5x2) with two semicircles at each end is drawn on the floor or the yard. The ten squares are called "rice field square", "fish pond square" and the two semicircles are called "Mandarin squares".
Pieces may be stones, fruit seeds or any other small things.
Two players or two teams sit in two sides of the board. Each controls one side of the board.
The game ends when all the pieces are captured.
If both Mandarin pieces are captured, the remaining citizen pieces belong to the player controlling the side that these pieces are on.
Ô ăn quan dân gian Việt Nam (dan gian Viet Nam) (Mandarin Square Capturing, O an quan hay Mancala), hay còn gọi tắt là ăn quan hoặc ô quan là một trò chơi dân gian của trẻ em người Kinh, Việt Nam. Đây là trò chơi có tính chất chiến thuật thường dành cho hai người chơi và có thể sử dụng các vật liệu đa dạng, dễ kiếm để chuẩn bị cho trò chơi.
Một hình chữ nhật được chia thành mười ô vuông (5x2) với hai hình bán nguyệt ở mỗi đầu được vẽ trên sàn nhà hoặc sân. Mười hình vuông được gọi là "ruộng", "ao cá" và hai hình bán nguyệt được gọi là "quan" hay có vùng gọi là "chùa".
Hai người chơi hay hai đội ngồi hai bên. Mỗi bên kiểm soát một nửa số "ao".
Trò chơi kết thúc khi tất cả các ao bị ăn hết hoặc một bên bị ăn hết sỏi trong ao mà không còn đủ trong kho để rải.

More from category

1&1 Wetter Widget
1&1 Internet AG
DOWNLOAD
Christmas Live Wallpaper Lite
Crazy Zen Lab
DOWNLOAD
Intelligence Island by BabyBus
BabyBus
DOWNLOAD
رسائل الفجر
nokhetha
DOWNLOAD
Bubble Live Wallpaper
Live Wallpaper Free
DOWNLOAD
Jurassic Race
Darie Productions
DOWNLOAD
Learn Shalat
Omega Mediatama
DOWNLOAD
Crash Boy Free
Taktikai
DOWNLOAD
POC Bible (Malayalam)
Jesus Youth
DOWNLOAD
JS Backup – Restore & Migrate
JOHOSPACE
DOWNLOAD
暗棋 神來也暗棋
Gamesofa Inc.
DOWNLOAD
Text Easy
Kenneth Lewelling
DOWNLOAD