osmino

Truck GPS Navigation

Truck GPS Navigation
(5300 total ratings on Google Play)
Aponia Software, s.r.o. / Travel
Downloads: 500k
(5300 total ratings on Google Play)

Description

The Truck GPS Navigation is a truck-specific navigation system designed to provide safe and reliable routing on truck-legal roads.

Truck drivers know that choosing the wrong route leads to wasted fuel, out-of-route kilometers, lost time and money and in some cases also safety issues.

Unlike standard car navigation systems, Truck GPS Navigation calculates efficient routes based on the vehicle profile information, routing parameters and load type, including hazardous materials.

The driver can choose a profile configuration based on length, height, width, weight, max. axle load, and whether he is carrying hazardous goods.

The maps are on-board, which means they are stored directly on the device for offline use. At the same time both the maps and the application can be easily updated free of charge.

TRY OUT THE APP FOR FREE!

Představujeme novou verzi mobilní aplikace Truck GPS Navigation určené pro řidiče nákladních vozidel. Díky Truck GPS Navigation získá váš smartphone či tablet stejné vlastnosti, jako plnohodnotný navigační systém.

Vedle funkcí, které mají u našich uživatelů kladný ohlas – např. možnost použití navigace bez připojení k internetu, bezplatná aktualizace map i samotné aplikace či příjemné uživatelské rozhraní – vznikla řada funkcí nových:

• Možnost přepnutí vzhledu menu ze seznamu na dlaždice.
• Redesign grafiky v aplikaci:
▪ Pro lepší zobrazení jsme k ikoně autíčka přidali i stínování.
▪ Vzhled vyskakovacích oken (u operačního systému Android se dají zavřít stisknutím tlačítka Zpět).
▪ Nové ikony ve spodní části navigační obrazovky.
▪ Změna vzhledu ikon POI & Oblíbených.
▪ Změna vzhledu značek ohlašujících událost v dopravě.
▪ Změna značek omezení rychlosti.
• Boční menu aplikace lze během navigování schovat.

Zároveň jsme odstranili programové chyby, které v předchozí verzi působily některým uživatelům potíže:

• Oprava Intentů.
• Oprava načítání adresy z Kontaktů - pokud kontakt nebyl nalezen, aplikace se nyní již nezavře.
• Automatická rotace na operačním systému Android.


We have launched the new version of the Truck GPS Navigation mobile application designed especially for truck drivers. Thanks to Truck GPS Navigation will your smartphone or tablet gain the same qualities as a fully-fledged navigation system.

Next to the functions, which have been positively rated by the users – for example on-board maps for offline use, free maps and app updates or the user-friendly interface – you can be prepared for a set of brand new effective functions:

• Possibility of switching the appearance of the menu from list to tiles.
• Possibility to hide the lateral menu during navigation.
• Redesign of graphics in the application:
▪ For better visibility we have added shading to the icon of the car in the navigation.
▪ Appearance of Pop-Ups (can be closed by tapping on the Back button, when used on Android operating system).
▪ New icons on the panel in the bottom part of the navigation screen.
▪ New POI & Favorites icons.
▪ New graphics for signs announcing traffic incidents.
▪ New icons for Speed Restrictions.

At the same time we fixed bugs, which might have caused problems in the previous version of the application:

• Correction of Intents.
• Reparation of address launch from Contacts – if the contact wasn’t found, the app will not close anymore.
• Automatic rotation, when used on Android operating system.

More from category

Speak n'' Send
ChrOnOs
DOWNLOAD
Bubble Blaze
Outplay Entertainment Ltd
DOWNLOAD
Quick Measure
Stonekick
DOWNLOAD
Zombie Road Racing
TerranDroid
DOWNLOAD
Digital Clock Widget
Red Wizard
DOWNLOAD
Mega Run - Redford''s Adventure
Get Set Games Inc.
DOWNLOAD
SnoreClock - Do you snore?
Ralph Schiffhauer
DOWNLOAD
Malayalam English Dictionary
Syamu Vellanad
DOWNLOAD
Halloween Live Wallpaper FREE
wizeapps UG (haftungsbeschraenkt)
DOWNLOAD
4 in a Row
Ultima Architect Inc.
DOWNLOAD
Word Guess
Sagar Salapaka
DOWNLOAD
Jelly Crush
Yan Ka Man
DOWNLOAD