osmino

GoTiengViet 3 Vietnamese input

GoTiengViet 3 Vietnamese input
(16.932k total ratings on Google Play)
Tran Ky Nam / Tools
Downloads: 1.0M
(16.932k total ratings on Google Play)

Description

Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.

Rich-featured Vietnamese input method service, brings to you the best experience in typing Vietnamese.

Phần mềm này yêu cầu thông tin của người dùng để sử dụng cho tính năng gợi ý khi gõ tên người nhận khi nhắn tin.
Phần mềm này không lấy tiền của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ tải phần mềm của Trần Kỳ Nam từ Google Play hoặc từ trang web chính thức http://www.trankynam.com

Tính năng:
* Multi touch, nhiều ngôn ngữ, giống bàn phím Gingerbread
* Kiểu gõ: Telex, VNI. Bảng mã: Unicode, VIQR.
* Gõ tắt, Gợi ý từ, Gõ tắt phụ âm đầu/cuối, Tự thêm dấu sắc. Kiểm tra chính tả.
* Rung, Phát tiếng, Phím số, Phím mũi tên, Theme/skin, ...
* Các phím tắt.

Cánh dùng:
* Để đóng bàn phím mềm, bạn bấm nút BACK trên điện thoại, hoặc vuốt xuống.

Chú ý:
* Dấu mũ "â" có thể không hiện được trên một số loại ROM.

More from category

Pipes
Zimango Brain Games
DOWNLOAD
Bubble Shooter Candy Dash
Vostu
DOWNLOAD
Iron Man 3 - The Official Game
Gameloft
DOWNLOAD
Awesome Legs
JTM Corp.
DOWNLOAD
Flash Light Alerts
zwellapps
DOWNLOAD
HTC.EleganceX CM10/CM10.1
Esa Laukkanen
DOWNLOAD
Foolz: Killing Santa
AppWays
DOWNLOAD
Fast Installer
Bright Wallace
DOWNLOAD
Candy Star
ccagame
DOWNLOAD
SilentCam
DEBY
DOWNLOAD
App Uninstaller
Android Pandaz
DOWNLOAD
Apps2ROM [ROOT]
Ludovic RENAULT
DOWNLOAD