osmino

GoTiengViet 3 Vietnamese input

GoTiengViet 3 Vietnamese input
(16.932k total ratings on Google Play)
Tran Ky Nam / Tools
Downloads: 1.0M
(16.932k total ratings on Google Play)

Description

Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.

Rich-featured Vietnamese input method service, brings to you the best experience in typing Vietnamese.

Phần mềm này yêu cầu thông tin của người dùng để sử dụng cho tính năng gợi ý khi gõ tên người nhận khi nhắn tin.
Phần mềm này không lấy tiền của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ tải phần mềm của Trần Kỳ Nam từ Google Play hoặc từ trang web chính thức http://www.trankynam.com

Tính năng:
* Multi touch, nhiều ngôn ngữ, giống bàn phím Gingerbread
* Kiểu gõ: Telex, VNI. Bảng mã: Unicode, VIQR.
* Gõ tắt, Gợi ý từ, Gõ tắt phụ âm đầu/cuối, Tự thêm dấu sắc. Kiểm tra chính tả.
* Rung, Phát tiếng, Phím số, Phím mũi tên, Theme/skin, ...
* Các phím tắt.

Cánh dùng:
* Để đóng bàn phím mềm, bạn bấm nút BACK trên điện thoại, hoặc vuốt xuống.

Chú ý:
* Dấu mũ "â" có thể không hiện được trên một số loại ROM.

More from category

Clueful Privacy Advisor
Bitdefender
DOWNLOAD
GeoMetric Clock Live Wallpaper
ARTware+Software
DOWNLOAD
Sandwich Maker
ICAW (I Can And Will)
DOWNLOAD
The True Horoscope
True Horoscopes
DOWNLOAD
Thailand News
HanumanIT
DOWNLOAD
Strike Bowling
Cross Field Inc.
DOWNLOAD
Zombie Café
Beeline Interactive, Inc.
DOWNLOAD
Преступление и наказание
Meregivo Group
DOWNLOAD
Next Launcher Theme Robotect
ZT.art
DOWNLOAD
Słowotok
SpringLabs
DOWNLOAD
WO Mic
Wireless Orange
DOWNLOAD
AppExtractor
Primetime Coder
DOWNLOAD