osmino

GoTiengViet 3 Donut

GoTiengViet 3 Donut
(1700 total ratings on Google Play)
Tran Ky Nam / Tools
Downloads: 100k
(1700 total ratings on Google Play)

Description

Dành cho Android 1.6 - 2.1

Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.

Rich-featured Vietnamese input method service, brings to you the best experience in typing Vietnamese.

Phần mềm này yêu cầu thông tin của người dùng để sử dụng cho tính năng gợi ý khi gõ tên người nhận khi nhắn tin.
Phần mềm này không lấy tiền của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ tải phần mềm của Trần Kỳ Nam từ Google Play hoặc từ trang web chính thức http://www.trankynam.com

Tính năng:
* Multi touch, nhiều ngôn ngữ, giống bàn phím Gingerbread
* Kiểu gõ: Telex, VNI. Bảng mã: Unicode, VIQR.
* Gõ tắt, Gợi ý từ, Gõ tắt phụ âm đầu/cuối, Tự thêm dấu sắc. Kiểm tra chính tả.
* Rung, Phát tiếng, Phím số, Phím mũi tên, Theme/skin, ...
* Các phím tắt.

Cánh dùng:
* Để đóng bàn phím mềm, bạn bấm nút BACK trên điện thoại, hoặc vuốt xuống.

Chú ý:
* Dấu mũ "â" có thể không hiện được trên một số loại ROM.

More from category

Dog Licker Live Wallpaper FREE
IncrediByte
DOWNLOAD
Bubble Poke™
NRS Magic LTD
DOWNLOAD
Talking Kids Math and Numbers
Kaufcom Games Apps Widgets
DOWNLOAD
English with LinguaLeo
Lingualeo Inc
DOWNLOAD
SNote - note, memo
YJ, Jang
DOWNLOAD
8 Ball Pool Classic
Add Me Corp
DOWNLOAD
Word Fit Puzzle
Havos Ltd
DOWNLOAD
Malay for GO Keyboard
GO Dev Team
DOWNLOAD
CSAT English for Korean
Developer Miguel Key
DOWNLOAD
Text Clock Lite Live Wallpaper
wbobeirne
DOWNLOAD
Block Babara
Cozyme
DOWNLOAD
Chat Messenger - Nearby Chat
mocofolio
DOWNLOAD