osmino

SAOL

SAOL
(960 total ratings on Google Play)
Svenska akademien / Books
Downloads: 100k
(960 total ratings on Google Play)

Description

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Denna upplaga innehåller cirka 125 000 ord, samt en unik stavningshjälp som gör det möjligt att söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas.

Dessutom inkluderas en korsordshjälp: genom att trycka på mellanslag istället för varje bokstav som är okänd visas alla möjliga kombinationer.

Orden har försetts med markeringar för de ordled som ingår (ordled är de byggstenar som tillsammans formar ett ord). Detta bidrar till förståelsen och ger även möjlighet till konsekvent avstavning. Ordklass anges också för samtliga uppslagsord.

Den första upplagan av SAOL gavs ut 1874. Denna upplaga, SAOL 13, utkom 2006. Den innehåller bland annat 10 500 ord som tillkommit sedan den föregående upplagan, samtidigt som 5 500 ord försvunnit.

Det är viktigt att påpeka att alla svenska ord inte finns med i SAOL. De ord som tagits med är de mest använda i den levande, nutida svenskan, och är framtagna ur stora databaser med hjälp av frekvensanalys. Förenklat kan man säga att ord försvinner ur SAOL när de fallit ur bruk. (Ord ”avskaffas” heller aldrig, utan återkommer i SAOL om och när de återtas av brukarna.)

Vill man studera ord som inte återfinns i SAOL får man gå till Svenska Akademiens ordbok, SAOB, där samtliga svenska ord sedan Gustav Vasas tid finns med. Där får man mer information även om de ord som återfinns i SAOL.

Redaktionen för SAOL finns vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Stavningshjälpen har utvecklats av Oribi AB. Applikationen är utvecklad av Isolve AB.

More from category

Bingo - Free Bingo Casino
FP Internet Ltd
DOWNLOAD
Crazy Race
moneff
DOWNLOAD
Налоговый кодекс России
burikoff
DOWNLOAD
Logo Kviz Slovenija
Matej Repinc
DOWNLOAD
ТYГЕЛ ОРАЗА ТУРАЛЫ
Абу Халид Дагестани
DOWNLOAD
Top Street Soccer
Astute Games
DOWNLOAD
Цены и ценообразование
Metamorphoze
DOWNLOAD
Kangkung
Qotak Company
DOWNLOAD
Таинственный остров Жуль Верн
All Books for Android
DOWNLOAD
Критика практического разума
Oleg Shukalovich
DOWNLOAD
외환스마트환율
KEB외환은행
DOWNLOAD
Camera and Effects FREE
evissamgames
DOWNLOAD