osmino

Lich Viet

Lich Viet
(1200 total ratings on Google Play)
Evolus Co. Ltd / Lifestyle
Downloads: 100k
(1200 total ratings on Google Play)

Description

Lịch cho người Việt
Ứng dụng đơn giản dùng để tra cứu Âm/Dương Lịch cho người Việt.
Chức năng:
* Xem theo ngày/tháng
* Xem thông tin ngày
* Widget ngày/tháng
* Chọn ngày Âm/Dương
* Thêm sự kiện (tích hợp với Calendar có sẵn của hệ thống)

More from category

94 Seconds: category word game
SCIMOB
DOWNLOAD
NASA App
NASA
DOWNLOAD
Caesars Slots
Playtika
DOWNLOAD
Simple Clock Live Wallpaper
Death after Midnight
DOWNLOAD
Flapping Birds - Online
GameYey
DOWNLOAD
DC Metro and Bus
Dixon Mobility, LLC
DOWNLOAD
Green vs Blue Keyboard Theme
Art Dev
DOWNLOAD
Watchdog Task Manager Lite
Zomut, LLC
DOWNLOAD
Bert In Space
PlayScape
DOWNLOAD
Mermaid Princess Dress up Show
mlindia
DOWNLOAD
Draw Something Free
OMGPOP
DOWNLOAD
Уральские пельмени
Interactive Services
DOWNLOAD