osmino

Hoc Tieng Anh Hang Ngay

Hoc Tieng Anh Hang Ngay
(210 total ratings on Google Play)
chophanmem.com.vn / Education
Downloads: 100k
(210 total ratings on Google Play)

Description

Tiếng Anh đang là ngôn ngữ phố biến trên thế giới và Việt Nam, do đó để giúp bạn học tiếng Anh hàng ngày hiệu quả, chúng tôi đã phát triển phần mềm với các chức như sau:

- Tìm kiếm bài học theo tên, theo danh mục.
- Lưu lịch sử các bài đã học.
- Lưu các bài bạn ưu thích.
- Tải âm thanh, video (nếu có) để nghe Offline.
- Nghe âm thanh của bài, có thể nghe từng đoạn với công cụ âm thanh.
- Hẹn giờ để tắt bài nghe.
- Hiển thị dịch từng câu với nội dung gốc
- Dịch từng câu khi chọn câu đó.
- Bạn có thể dịch bằng máy (máy dịch) khi không có phần dịch của chuyên gia dịch thuật
- Dịch từ bằng việc tích hợp từ điển của chúng tôi.
- Lưu từ mới và ôn tập lại trong quá trình dịch
- Hiển thị các thành ngữ thông dụng ở dưới màn hình chính.
- Khi máy của chúng ta gần hết dung lượng bộ nhớ trong, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cho chúng ta sử dụng Online nhằm giải phóng bộ.
- Thảo luận với người dùng khác.
- Mua ứng dụng để xóa quảng cáo.

Những người làm ứng dụng muốn có một lời với tất cả các bạn học ngoại ngữ. "Có công mài sắt có ngày nên kim".

Từ khóa: tieng anh, hoc tieng anh, học tiếng anh hang ngay, tieng anh hang ngay, hoc tieng anh cho nguoi viet, học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp, tieng anh giao tiep

More from category

Fonts Clean for FlipFont® Free
Fonts Free
DOWNLOAD
HKTV Guide
Francis Chong
DOWNLOAD
Zeus Free Slot Machine Pokies
Slotomedia
DOWNLOAD
Bluetooth SPP
Jerry.Li
DOWNLOAD
The Sandbox: Craft Play Share
PIXOWL INC.
DOWNLOAD
Hangman 2: words game online
Arabella Games
DOWNLOAD
FX Cymo
YJFX, Inc.
DOWNLOAD
Heavy Loader 3D
Timuz
DOWNLOAD
PinKnockdown
(株)面白革命capsule+
DOWNLOAD
Traffic Time
MTM HZSTUDIO
DOWNLOAD
有道云笔记
NetEase Corp
DOWNLOAD
Mobiwol: NoRoot Firewall
Mobiwol
DOWNLOAD